Naše realizácie


Montáž elektrického podlahového kúrenia značky teplá podlaha v rodinnom dome. 


Vybudovanie komplet elektrickej prípojky na stavebnom pozemku.


Zapojenie ističovej skrinky v novostavbe.

Osadenie zásuviek a vypínačov.

Výmena starého ističa za nový motorový spúšťač.


Montáž LED pásika do kuchynskej linky.


Nový prívodný kábel k pôvodnej elektromerovej skrini.


Výmena starých elektrických rozvodov.

Montáž bodových LED svetiel.


 Kompletné vybudovanie novej elektrickej prípojky.